ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

YEŞİL EKONOMİ

Ekonomi ve ekolojinin birbirini olumsuz etkileyen değil, birbirinden beslenerek simbiyotik ilişkiler ağı içinde yeniden tasarlanması için yerel ekonomi ağları, geçiş ekonomileri, sürdürülebilir insan yerleşkeleri, onarıcı tarım pratikleri ve gıda toplulukları, büyümecilik ve kalkınmacılık paradigmalarının eleştirileri konularında çalışma yürütür, atölye ve konferanslar düzenler, uygulanabilir modeller geliştirmeye çalışır.

Yeşil Ekonomi Konferansları: 2009’dan bu yana her yıl Heinrich Böll Stiftung Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Yeşil Ekonomi Konferanslarının amacı Türkiye ve dünyada insanların maruz kaldığı ekolojik, ekonomik ve toplumsal sorunlar konusunda çalışan, fikir üreten aktivistleri, stk temsilcilerini, akademisyenleri, siyasetçileri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirerek sistem alternatiflerini ve çözüm önerilerini tartışmak.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This