ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İKLİM DEĞİŞİLİKLİĞİ VE ENERJİ

Yeşil Düşünce Derneği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sebep olduğu ekolojik krize karşı bütüncül politikaların geliştirilmesi için faaliyet yürütür. İklim değişikliğini önlemek için karbon salınımlarının hızla ve radikal biçimde azaltımı, fosil yakıt tüketimin sınırlandırılması ve ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışmalarının desteklenmesi için çalışır. Fosil yakıtlara bağlı enerji kullanımıyla kalkınma anlayışına karşı yerelde kendine yetebilir, yenilenebilir kaynakları temel alan adil bir enerji sistemi için enerjinin üretilmesinden tüketimine kadar tüm süreçlere bütüncül bakan politikaların oluşturulmasını savunur. İklim değişikliğine sebep olan politika ve uygulamaların açığa çıkarılması ve sürdürülebilir alternatiflerinin yaygınlaştırılması için araştırma ve toplantılar aracılığıyla yürütülen bir çalışmadır. Bu kapsamda Türkiye’deki kömür gerçeği hakkında bir araştırma projesi sürdürmekte ve kömürün ikim değişikliği ve yerel yaşama etkilerine dair bulguları raporlaştırmaktadır. Bunun dışında farklı şehirlerde tarım ve enerji uygulamalarının etkilerine dair toplantılar yapılmaktadır.

İklim İçin Ben de Varım: YDD bu çalışmaları ile ayrıca Aralık 2015’de Paris’te yapılacak ve 2020 sonrası iklim rejimini belirleyecek BM Taraflar Konferansı öncesinde adil bir anlaşmanın çıkması için küresel düzeyde yürütülen İklim İçin Kampanyasının destekleyecilerinden biridir. 12-13 Kasım 2015 İstanbul iklim forumu hazırlık sekreteryasında aktif görev almaktadır. WEB SİTESİ

Nükleersiz: Nükleersiz kampanyası Mart 2012’de başladı. Projenin amacı nükleer enerjiyle ilgili güvenilir ve güncel bir bilgi kaynağı oluşturmaktır. Nükleer enerjinin yarattığı risklere ve diğer sorunlara ilişkin dosya ve raporlar, videolar, hızlı bilgi bölümü, ansiklopedi, nükleer karşıtı hareketin tarihinden sayfalarla oluşturulan arşiv ve uzmanların yazıları sitenin ana bölümlerini oluşturuyor. WEB SİTESİ

Pin It on Pinterest

Shares
Share This