ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

EKOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yeşil Düşünce Derneği kentleşme, madencilik, tarım ve endüstriyel faaliyetler sonucu ormansızlaşma ve arazi bozunumu, ekosistem ve türlerin yok oluşunu önlemeyi amaçlar. Bunun için doğa hakları mücadelelerinin desteklenmesi, çevre kirliliğine sebep olan kimyasal, biyolojik ve nükleer kirliliğin azaltılması ve durdurulması, ulaşım, tarım, balıkçılık, hayvancılık alanlarında sürdürülebilir bakış açısı ve kendine yeterli kentler için gerekli alt yapının ve politikaların oluşması için eğitim programları, araştırma projeleri, panel ve toplantılar, yayınlar aracılığıyla ile çalışmalar yürütür.

Kent Politikaları Dizileri: Kent politikalarına yeşil çözümler üretmek amacıyla İstanbul’da balıkçılık, İstanbul Adalar’da Çözüm Arayışları, İstanbul ve büyük ulaşım projeleri, Barınma ve Konut Hakkı başlıklarında yayınlanan yazı dizilerine www.yesildusunce.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Semt İnisiyatifleri Projesi: İstanbul’da kent ve çevre sorunları alanında aktif mücadele eden semt dernekleri ve inisiyatifleri veri tabanını oluşturmak amaçlanmıştır. semtinisiyatifleri.org

Yeşil Politika Okulu: İlki 2012 yılında gerçekleştirilen Yeşil Politika Okulu programında Yeşil Aktivizm/Kampanyacılık, Ekoloji, Yeşil Ekonomi, Barış Politikaları, Gıda Politikaları, Kent Politikaları, Sürdürülebilir Tarım, Karar Alma Süreçlerine Katılım, Hayvan Hakları, Doğrudan Demokrasi, Kimlik ve Özgürlük gibi başlıklar bulunmaktadır. YEŞİL POLİTİKA OKULU WEB SİTESİ

Pin It on Pinterest

Shares
Share This