ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

DEMOKRASİ VE MEDYA

Yeşil Düşünce Derneği, yeşil politikanın temel dayanaklarından katılımcı demokrasi modelini temel alarak çalışmalarını yürütür ve politika oluşturur. Yeşil düşüncenin temel prensiplerini oluşturan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için, başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere, kadın ve LGBTİ mücadelelerinin desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın oluşturulması için eğitim programları, araştırma ve saha çalışmaları yürütür.

Bağımsız, özgür bir medyayı demokratik ve şeffaf bir toplumun vazgeçilmez araçlarından biri olarak gören Yeşil Düşünce Derneği, medyada alternatif kanalların gelişmesini destekleyecek eğitim çalışmaları yürütür. Anti-hiyerarşik, anti-otoriter, katılımcı, bağımsız, çok sesli, yatay iletişimin ve interaktif etkileşimin hakim olduğu alternatif bir medya düzeninin mümkün olduğuna inanır. Bu medya düzeninin tanınması için aktif saha çalışmaları yürütür.

Alternetif Medya Şenliği: Yeşil Gazete ile birlikte 2011 yılından itibaren düzenlenen Alternatif Medya Şenlikleri ile internetin son yıllarda oluşturduğu alternatif mecranın kullanıcılarını, iletişim konusunda uzman akademisyenleri ve aktivistleri buluşturmakta, yeni medya düzenine karşı alternatif mecralarda yürütülen mücadeleleri ortaklaştırmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. WEB SİTESİ

İnteraktivist: İnteraktivist, teknolojinin sağladığı avantajları sivil alana taşımayı amaçlayan, Türkiye’nin yedi bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarına ve aktivistlere, hak temelli kampanyalarda video/görsel kullanımını artırmaya, kampanya iletişim stratejileri geliştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmaya, yurttaş gazeteciliği gibi yeni kavramların ve yaygın sosyal medya araçlarının etkin kullanımını sağlamaya yönelik kapsamlı bir eğitim programından oluşmaktadır. WEB SİTESİ

Pin It on Pinterest

Shares
Share This